Vranov nad Topľou

Kronika mesta

Odobie: 1968-1970

Kronikári: Imrich Michnovič,

Počet strán: 230

Kronika mesta

Odobie: 1972 -1984

Kronikári: Mikuláš Horváth,

Počet strán: 487 (?)​

Kronika mesta

Odobie: 1984-1991

Kronikári: Mikuláš Horváth, Jozef Kuba, Peter Križovenský

Počet strán: 393

Kronika mesta

Odobie: 1992-2004

Kronikári: Mikuláš Horváth, Jozef Kuba, Peter Križovenský

Počet strán: 465

Kronika mesta

Odobie: 2005-2013

Kronikári: Jozef Kuba

Počet strán: 475