Kronika obce

Obdobie:

Kronikári:

Počet strán: 340

Sprístupnené: 340/340

Číslovanie: nie

Miesto uloženia: Obecný úrad Dubovica

Zverejnená verzia kroniky je v súlade s Nariadeniami GDPR o ochrane osobných údajov

Poznámka: Kronika obce bola v r. 2000 prepísaná z dôvodu poškodenia starej kroniky pri povodni 20. júla 1998. Niektoré strany boli nečitateľné, preto nie sú prepísané.