Tématické okruhy:
I. svetová vojna
Zvyky a obyčaje
Slovenské národné povstanie