O projekte

Sme dobrovoľné združenie fyzických osôb podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka a realizujeme špeciálnu službu :

– profesionálna digitalizácia, archivácia a sprístupňovanie :

  • obecných kroník
  • školských kroník
  • hasičských kroník
  • fotoalbumov, fotografií
  • zápisníc obce
  • historických katastrálnych máp
  • iných historických materiálov

– službu tzv. „Virtuálneho kronikára“

Cena za práce a sprístupňovanie je dohodou, individuálne podľa počtu strán, formátu a počtu kroník.