Našim cieľom je zhromaždiť a sprístupniť, čo najväčší počet obecných, školských či iných relevantných kroník v digitálnej forme nielen pre  verejnosť, ale aj pre odborné historické spracovanie udalostí a dejinných súvislostí. Vznikom portálu e-kroniky,  by tak boli sústredené všetky dostupné materiály na jednom mieste.

Obecné kroniky sú zdrojom autentických historických materiálov pre historikov, archivárov, etnológov, ale aj  laickú verejnosť.

Realizujeme profesionálnu digitalizáciu, archiváciu a sprístupňovanie :

obecných kroník

školských kroník

hasičských kroník

fotoalbumov, fotografií, negatívov

zápisníc obce

historických katastrálnych máp

monografií

iných historických materiálov

Prelistujte si kroniku svojej obce
IMG_20220825_112405_resize
Reštaurovanie kroník
index-mapa
Kroniky na mape

           Odbornou digitalizáciou, tak ušetríme často poškodené, degradované kroniky, mapy a iné dokumenty od ďalšej manipulácie, ktorá ich zbytočne viac poškodzuje.