O projekte

              Obecné kroniky sú zdrojom autentických historických materiálov pre historikov, archivárov, etnológov, ale aj odbornú či laickú verejnosť.

            Našim cieľom je zhromaždiť a sprístupniť, čo najväčší počet obecných, školských či iných relevantných kroník v digitálnej forme nielen pre  verejnosť, ale aj pre odborné historické spracovanie udalostí a dejinných súvislostí. Vznikom portálu e-kroniky.sk,  by tak boli sústredené všetky dostupné materiály na jednom mieste.

           Odbornou digitalizáciou, tak ušetríme často poškodené, degradované kroniky, mapy a iné dokumenty od ďalšej manipulácie, ktorá ich často zbytočne viac poškodzuje. 

Realizujeme profesionálnu digitalizáciu, archiváciu a sprístupňovanie :

  • obecných kroník

  • školských kroník

  • hasičských kroník

  • fotoalbumov, fotografií

  • zápisníc obce

  • historických katastrálnych máp

  • iných historických materiálov, monografií …

– službu tzv. ZBER HISTORICKÝCH MATERIÁLOV A FOTOGRAFIÍ