Babiná

Kronika materskej školy

Obdobie: 1959 - 2003

Kronikári:

Počet strán: 142

Kronika školy I.

Kronikári:

Obdobie: 1921 - 1961

Počet strán: 130

Kronika školy II.

Obdobie: 1961 - 1978

Kronikári:

Počet strán: 94