Beňuš

Pamätná kniha obce I.

Kronikári:

Počet strán: 315

Číslovanie: áno

Miesto uloženia: Obecný úrad Beňuš

Poznámka:

Kronika obce II.

Kronikári: Vincent Auxt, Vojtech Babic, Ján Ličko, Katarína Hrnčiariková

Počet strán: 323

Číslovanie: áno

Miesto uloženia: Obecný úrad Beňuš

Poznámka:

Kronika obce III.

Kronikári: Katarína Hrnčiariková, Viera Košíková,

Počet strán: 426

Číslovanie: áno

Miesto uloženia: Obecný úrad Beňuš

Poznámka: