Čierna Lehota

Kronika školy

Obdobie: 1928 - 1975

Kronikári: Emil Koska,

Počet strán: 160

Kronika obce

Obdobie: 1951 - 1988

Kronikári: Emil Koska, Ján Holovár, Otília Figúrová

Počet strán: 258

Fotokópia kroniky SNP

Obdobie: 1945

Kronikári: Emil Koska

Počet strán: 16

Kronika SNP od Emila Kosku, učiteľa a kronikára obce. Kronika sa našla v pozostalostiach chirurga povstaleckej nemocnice v Dobšinej, neskôr presťahovanej do Čiernej Lehoty.