Dechtáre

Kronika obce

Kronikári: Matej Salva

Počet strán: 34

Obec zanikla pri budovaní vodného diela Liptovská Mara