Devičany

Kronika obce Horný a Dolný Prandorf

Kronikári:

Počet strán: 390

Kronika obce

Kronikári:

Počet strán: 484

Číslovanie: áno

Miesto uloženia: Obecný úrad Devičany