Devičany

Kronika obce Horný a Dolný Prandorf

Obdobie: 1935 -1971

Kronikári:

Počet strán: 390

Kronika obce

Obdobie: 1972 - 2003

Kronikári:

Počet strán: 484

Číslovanie: áno

Miesto uloženia: Obecný úrad Devičany