Kronika obce I.

Obdobie: 1933 - 1946

Kronikári:

Počet strán:

Sprístupnené:

Číslovanie: áno

Miesto uloženia: Obecný úrad Fačkov

Zverejnená verzia kroniky je v súlade s Nariadeniami GDPR o ochrane osobných údajov

Kronika obce II.

Obdobie:

Kronikári: Jozef Ziman

Počet strán: 121

Sprístupnené: 121/121

Číslovanie: áno

Miesto uloženia: Obecný úrad Fačkov

Zverejnená verzia kroniky je v súlade s Nariadeniami GDPR o ochrane osobných údajov

Kronika obce III

Obdobie:

Kronikári: Anna Bieliková

Počet strán: 110

Sprístupnené: 110/110

Číslovanie: nie

Miesto uloženia: Obecný úrad Fačkov

Zverejnená verzia kroniky je v súlade s Nariadeniami GDPR o ochrane osobných údajov

Fotoalbum obce

Miesto uloženia: Obecný úrad Fačkov

Zverejnená verzia kroniky je v súlade s Nariadeniami GDPR o ochrane osobných údajov