Gemerská Poloma

Malá Poloma

Pamätná kniha obce

Obdobie:

Kronikári:

Číslovanie: áno

Počet strán: 95

Miesto uloženia: Štátny archív v Košiciach - pracovisko Archív Rožňava

Poznámka:

Veľká Poloma

Pamätná kniha obce

Obdobie:

Kronikári:

Číslovanie: áno

Počet strán: 49

Miesto uloženia: Štátny archív v Košiciach - pracovisko Archív Rožňava

Poznámka: