Klin

Pamätná kniha obce

Odobie:

Kronikári:

Počet strán: 18

Kronika obce II.

Odobie: 1944 - 1960

Kronikári:

Počet strán: 42

Kronika obce III.

Odobie: 1978 - 2017

Kronikári:

Počet strán: 304