Sielnica (LM)

Kronika obce

Kronikári:

Počet strán:

Obec zanikla pri budovaní vodného diela Liptovská Mara