Vlachovo

Pamätná kniha obce

Odobie: 1937 - 1944

Kronikári: Anna Böhmerová, Lenka Vozáryová, Samuel Ličko

Počet strán: 180

Pamätná kniha obce 2

Odobie: 1945 - 2008

Kronikári: Samuel Ličko, Klára Hajdúková,

Počet strán: 496