Horné Pršany

Strany 1- 159

Kronika obce

Odobie: 1928 - 1955

Kronikári:

Počet strán:

Strany 1- 560

Kronika obce

Odobie: 1944 - 1979

Kronikári: Ondrej Dobrík, Jozef Štang, Viktor Veštúr

Počet strán: 560