Horný Tisovník

Strany 1-56

Pamätná kniha obce I.

Odobie: 1936 - 1941

Kronikári:

Počet strán:

Strany 1-134

Pamätná kniha obce II.

Odobie: 1970 - 1984

Kronikári:

Počet strán:

Strany 1-100

Pamätná kniha obce III.

Odobie: 1985 - 2020

Kronikári:

Počet strán:

Strany 1-116

Kronika školy

Odobie: 1924 - 1979

Kronikári:

Počet strán: