Kalná nad Hronom

Strany 1-376

Kronika obce

Kronikári: Mária Nemčeková,

Počet strán: 376

Strany 1-386

Kronika obce

Kronikári: Mária Nemčeková, Alžbeta Pazderková

Počet strán: 386