Kalná nad Hronom

Kronika obce

Obdobie: 1945 - 1979

Kronikári: Mária Nemčeková,

Počet strán: 376

Kronika obce

Obdobie: 1980 - 1993

Kronikári: Mária Nemčeková, Alžbeta Pazderková

Počet strán: 386