Kostolište

Kronika obce 1

Kronikári: Eduard Chmela

Počet strán: 83

Číslovanie: áno

Miesto uloženia: Obecný úrad Kostolište

Zverejnená verzia kroniky je v súlade s Nariadeniami GDPR o ochrane osobných údajov

Kronika obce 2

Kronikári: Eduard Chmela,

Počet strán: 149

Číslovanie: áno

Miesto uloženia: Obecný úrad Kostolište

Zverejnená verzia kroniky je v súlade s Nariadeniami GDPR o ochrane osobných údajov

Poznámka: