Krpeľany

Pamätná kniha obce

Obdobie: 1934 - 1950

Kronikári: Karol Malík,

Počet strán: 106

Kronika štát. ľud. školy

Obdobie: 1918 - 1962

Kronikári:

Počet strán: 244

Kronika školy

Obdobie: 1962 - 1978

Kronikári:

Počet strán: 144