Likavka

Pamätná kniha

Odobie: 1933 - 1970

Kronikári: Ján Mikula, Augustín Mosný, Vojtech Kačka, Ladislav Konfál

Počet strán: 310

Kronika obce I.

Odobie: 1969 - 1996

Kronikári: Ladislav Konfál, Jozef Kruták

Počet strán: 438

Kronika obce II.

Odobie: 1997 - 2001

Kronikári:

Počet strán: 214

Pamätná kniha II.

Odobie: 2003 - 2020

Kronikári:

Počet strán:414