Liptovská Sielnica

Kronika školy: Rímskokatolícka ľudová škola v Sielnici

Odobie: 1922- 1947

Kronikári:

Počet strán: 58

Číslovanie: nie

Miesto uloženia: Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči - pracovisko Archív Liptovský Mikuláš

Poznámka:

Kronika školy: Evanielická ľudová škola v Sielnici

Odobie: 1923- 1941

Kronikári:

Počet strán: 61

Číslovanie: áno

Miesto uloženia: Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči - pracovisko Archív Liptovský Mikuláš

Poznámka: