Liptovský Mikuláš

Kronika materskej školy: Štátna detská škôlka v Liptovskom Sv. Mikuláši

Kronikári:

Počet strán:

Číslovanie: nie

Miesto uloženia: Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči - pracovisko Archív Liptovský Mikuláš

Poznámka: