Lok

Kronika nár. školy maď.

Odobie: 1950 - 1981

Kronikári:

Počet strán: 202

Kronika obce I.

Odobie: 1965 - 1975

Kronikári: Gejza Falat, Melánia Borovičková

Počet strán: 380

Kronika obce II.

Odobie: 1976 - 1980

Kronikári: Melánia Borovičková

Počet strán: 212