Kronika nár. školy maď.

Obdobie: 1950 - 1981

Kronikári:

Počet strán: 202

Sprístupnené: 202/202

Číslovanie: nie

Miesto uloženia: Obecný úrad Lok

Poznámka:

Kronika obce I.

Obdobie: 1965 - 1975

Kronikári: Gejza Falat, Melánia Borovičková

Počet strán: 380

Sprístupnené: 380/380

Číslovanie: áno

Miesto uloženia: Obecný úrad Lok

Poznámka:

Kronika obce II.

Obdobie: 1976 - 1980

Kronikári: Melánia Borovičková

Počet strán: 212

Sprístupnené: 212/212

Číslovanie: nie

Miesto uloženia: Obecný úrad Lok

Poznámka: