Lok

Strany 1-202

Kronika nár. školy maď.

Odobie: 1950 - 1981

Kronikári:

Počet strán: 202

Strany 1-212

Kronika obce

Odobie: 1976 - 1980

Kronikári: Melánia Borovičková

Počet strán: 212

Strany 1-380

Pamätná kniha obce

Odobie: 1965 - 1975

Kronikári: Gejza Falat, Melánia Borovičková

Počet strán: 380