Malachov

Kronika obce

Odobie: 1934 - 1998

Kronikári: Viliam Martiny, Juraj Bušovský ml., Ján Snopko

Počet strán: 202