Malužiná

Pamätná kniha obce

Odobie: 1926 - 1944

Kronikári: Jozef Böhmer, Ondrej Kožár

Počet strán: 102

Fotokronika

Odobie: 1964 - 2007

Kronikári:

Počet strán: 52