Hontianske Moravce

Kronika obce

Obdobie: 1955-2018

Kronikári: Juraj Červenák, Juraj Pilát, Anna Dvorská, Dana Bešinová

Počet strán: 524