Nemčiňany

Kronika obce

Kronikári: Mária Švecová, Eva Tonková, Terézia Bahýlová

Počet strán: 208

V nasledujúcich fotoalbumoch, v prípade, ak chcete navrhnúť zmenu v popiskoch, napíšte prosím:

1/časové obdobie fotoalbumu

2/stranu fotoalbumu

3/pôvodný text v popisku

4/text, ktorým chcete pôvodný text nahradiť

a to všetko na e-mail: richard@e-kroniky.sk

Vami spripomienkované zmeny zapracujeme do originálu a vykonáme potrebné opravy.