Nový Tekov

Kronika obce

Kronikári: Anna Bucková, Ján Malý, Ružena Sečkárová, Mária Želiarová

Počet strán: 584