Liptovská Ondrašová

Kronika školy: Štátna ľudová škola v Ondrašovej

Kronikári:

Počet strán: 135

Číslovanie: áno

Miesto uloženia: Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči - pracovisko Archív Liptovský Mikuláš

Poznámka: Liptovská Ondrašová je v súčasnej dobe mestská časť Liptovského Mikuláša