Parižovce

Kronika obce

Kronikári:

Počet strán: 66

Obec zanikla pri budovaní vodného diela Liptovská Mara