Pitelová

Kronika obce

Kronikári:

Počet strán:

Číslovanie: áno

Miesto uloženia: Obecný úrad Pitelová

Poznámka: