Podbranč

Kronika obce

Kronikári: Miloš Beblavý, Štefan Brečka, Otília Batková, Oľga Jankovýchová

Počet strán: 203

Sprístupnené: 100/202

Číslovanie: áno

Miesto uloženia: Obecný úrad Podbranč

Poznámka: