Poniky

Kronika obce I.

Obdobie: 1942 - 1949

Kronikári:

Počet strán: 72

Číslovanie: áno

Miesto uloženia: Obecný úrad Poniky

Zverejnená verzia kroniky je v súlade s Nariadeniami GDPR o ochrane osobných údajov

Kronika obce II.

Obdobie:

Kronikári:

Počet strán: 208

Číslovanie: áno

Miesto uloženia: Obecný úrad Poniky

Zverejnená verzia kroniky je v súlade s Nariadeniami GDPR o ochrane osobných údajov

Kronika obce III.

Obdobie:

Kronikári:

Počet strán:

Číslovanie: áno

Miesto uloženia: Obecný úrad Poniky

Zverejnená verzia kroniky je v súlade s Nariadeniami GDPR o ochrane osobných údajov