Kronika obce

Kronikári: Rudolf Filipko, Michal Cvengroš, Ida Čumová

Počet strán: 440

Sprístupnené: 50/440

Číslovanie: áno

Miesto uloženia: Obecný úrad Predajná

Poznámka: