Predajná

Kronika obce

Kronikári:

Počet strán: 440

Číslovanie: áno

Miesto uloženia: Obecný úrad Predajná

Poznámka: