Kronika obce

Obdobie: 1952 - 2003

Kronikári: Dezider Füleky, Jolana Renčoková

Počet strán: 296

Číslovanie: áno

Miesto uloženia: Obecný úrad Rudná

Zverejnená verzia kroniky je v súlade s Nariadeniami GDPR o ochrane osobných údajov