Šarovce

Strany 1-64

Kronika školy

Kronikári:

Počet strán: 64

Strany 1-576

Kronika obce I

Kronikári: Magdaléna Pajanková

Počet strán: 576

Strany 1-130

Kronika obce II

Kronikári: Magdaléna Pajanková, František Granát

Počet strán: 130