Sielnica (LM)

Kronika obce

Kronikári: Jozef Priechodský, ?, A. Hajdu

Počet strán: 100

Číslovanie: áno

Obec zanikla pri budovaní vodného diela Liptovská Mara