Sklené Teplice

Kronika r.kat. ľud. školy

Obdobie: 1924 - 1933

Kronikári: Július Bevilaqua

Počet strán: 80

Kronika štát. ľud. školy

Obdobie: 1944 - 1979

Kronikári:

Počet strán: 160

Kronika materskej školy

Obdobie: 1978- 2004

Kronikári:

Počet strán: 178