Slaská

Kronika školy I

Obdobie: 1924 - 1970

Kronikári: Samuel Považan

Počet strán: 208

Kronika školy II

Obdobie: 1970 - 1980

Kronikári:

Počet strán: 92