Slaská

Kronika školy I

Odobie: 1924 - 1970

Kronikári: Samuel Považan

Počet strán: 208

Kronika školy II

Odobie: 1970 - 1980

Kronikári:

Počet strán: 92