Spišská Teplica

Kronika obce I.

Obdobie: 1933 - 2007

Kronikári: Mikuláš Mlákay, Ján Grajcár, Ján Dovalovský, Ladislav Kysel, Ján Červeň, Štefánia Hyblerová, Katarína Čarnogurská, Alžbeta Šebestová, J. Jakubčáková

Počet strán: 400

Sprístupnené: 400/400

Číslovanie: áno

Miesto uloženia: Obecný úrad Spišská Teplica

Zverejnená verzia kroniky je v súlade s Nariadeniami GDPR o ochrane osobných údajov

Kronika obce II.

Obdobie: 2008 - 2021

Kronikári:

Počet strán: 123

Sprístupnené: 123/123

Číslovanie: áno

Miesto uloženia: Obecný úrad Spišská Teplica

Zverejnená verzia kroniky je v súlade s Nariadeniami GDPR o ochrane osobných údajov