Sučany

Pamätná kniha obce

Obdobie: 1933 - 1971

Kronikári:

Počet strán: 300

Sprístupnené: 300/300

Číslovanie: áno

Miesto uloženia: Obecný úrad Sučany

Zverejnená verzia kroniky je v súlade s Nariadeniami GDPR o ochrane osobných údajov