Svätá Mara

Kronika obce

Kronikári: Ľudo Baran, Ján Chovanec, F. Valentovič

Počet strán: 88

Obec zanikla pri budovaní vodného diela Liptovská Mara