Udalosti I. svetovej vojny spätne zapísané v kronikách