Pamätná kniha obce I.

Kronikári: Ľudovít Sedilek, Jozef Šebo

Počet strán: 196

Sprístupnené: 100/196

Číslovanie: áno

Miesto uloženia: Obecný úrad Tajov

Poznámka:

Jabríková -pamätná kniha obce

Kronikári: Ľudovít Sedilek, Jozef Šebo, Ervín Schuster

Počet strán: 154

Sprístupnené: 100/154

Číslovanie: áno

Miesto uloženia: Obecný úrad Tajov

Poznámka: