Tajov

Pamätná kniha obce I.

Kronikári:

Počet strán: 196

Číslovanie: áno

Miesto uloženia: Obecný úrad Tajov

Poznámka:

Jabríková -pamätná kniha obce

Kronikári:

Počet strán: 154

Číslovanie: áno

Miesto uloženia: Obecný úrad Tajov

Poznámka: