Tekovská Breznica

Kronika obce I.

Kronikári: Vojtech Graus, Peter Makovický,

Počet strán: 600

Kronika obce II.

Kronikári: František Krištof, Ján Krumlovský

Počet strán: 538