Trnavá Hora

trnava hora-klacany
trnava hora-jalna

Jalná - kronika školy

Kronikári:

Počet strán: 112

Kronika obce

Kronikári: Jozef Liba, Július Hudec, Elena Novodomcová, Jana Ihracká

Počet strán: 200

Číslovanie: áno

Miesto uloženia: Obecný úrad Trnavá Hora

Poznámka: