Turčianska Štiavnička

Kronika ev. a v. ľud. školy v Štiavničke

Obdobie: 1921 -1943

Kronikári:

Počet strán: 40

Sprístupnené: 40/40

Číslovanie: nie

Miesto uloženia: Obecný úrad Turčianska Štiavnička

Zverejnená verzia kroniky je v súlade s Nariadeniami GDPR o ochrane osobných údajov

Kronika obce 1

Obdobie: 1933 -1943

Kronikári: Jozef Kramár,

Počet strán: 91

Sprístupnené: 50/91

Číslovanie: áno

Miesto uloženia: Obecný úrad Turčianska Štiavnička

Zverejnená verzia kroniky je v súlade s Nariadeniami GDPR o ochrane osobných údajov

Kronika obce 2

Obdobie: 1944 - 1978

Kronikári:

Počet strán: 598

Sprístupnené: 50/598

Číslovanie: áno

Miesto uloženia: Obecný úrad Turčianska Štiavnička