Turčianske Jaseno

Kronika obce Horné Jaseno I.

Obdobie: 1933 - 1948

Kronikári: Ján Thomka

Počet strán: 161

Číslovanie: áno

Miesto uloženia: Obecný úrad Turčianske Jaseno

Zverejnená verzia kroniky je v súlade s Nariadeniami GDPR o ochrane osobných údajov

Kronika obce Horné Jaseno II.

Obdobie: 1951 - 1996

Kronikári: Ján Thomka, Emília Králiková, Michal Kubík, Karol Jesenský - Petruše, Aurélia Jesenská

Počet strán: 600

Číslovanie: áno

Miesto uloženia: Obecný úrad Turčianske Jaseno

Zverejnená verzia kroniky je v súlade s Nariadeniami GDPR o ochrane osobných údajov

Kronika obce Dolné Jaseno

Obdobie: 1955 - 1974

Kronikári: Ján Thomka, Michal Kubík, Zuzana Orságová

Počet strán: 330

Zverejnená verzia kroniky je v súlade s Nariadeniami GDPR o ochrane osobných údajov