Veľké Leváre

Kronika obce

Obdobie: 1933 - 1942

Kronikári: Jozef Baláž,

Počet strán: 141

Sprístupnené: 141/141

Číslovanie: áno

Miesto uloženia: Obecný úrad Veľké Leváre

Zverejnená verzia kroniky je v súlade s Nariadeniami GDPR o ochrane osobných údajov