Vranov nad Topľou

Kroniky mesta Vranov nad Topľu sú sprístupnené k nahliadnutiu na MÚ vo Vranove nad Topľou

Vranov nad Toplou 68-70

Kronika mesta

Obdobie: 1968-1970

Kronikári: Imrich Michnovič,

Počet strán: 230

Vranov nad Toplou 72-84

Kronika mesta

Obdobie: 1972 -1984

Kronikári: Mikuláš Horváth,

Počet strán: 487 (?)​

Vranov nad Toplou 84-91

Kronika mesta

Obdobie: 1984-1991

Kronikári: Mikuláš Horváth, Jozef Kuba, Peter Križovenský

Počet strán: 393

Vranov nad Toplou 92-04

Kronika mesta

Obdobie: 1992-2004

Kronikári: Mikuláš Horváth, Jozef Kuba, Peter Križovenský

Počet strán: 465

Vranov nad Toplou 05-13

Kronika mesta

Obdobie: 2005-2013

Kronikári: Jozef Kuba

Počet strán: 475